Krystyna Konarska

Video

Ś

więta wojna


"Święta Wojna" 1965, scenariusz - Józef Ponitycki i Julian Dziedzina, reżyseria - Julian Dziedzina, zdjęcia - Mikołaj Sprudin, kierownictwo produkcji - Ludgierd Romanis, obsada - Elżbieta Czyżewska, Roman Kołosowski, Mieczysław Czechowicz, Zdzisław Maklakiewicz, Bolesław Płotnicki, Ryszard Pietruski, Barbara Rachwalska, Andrzej Kopiczyński, Jacek Fedorowicz, Tadeusz Kalinowski, Zbigniew Koczanowicz, Marian Łącz, piosenkę pt. "To miał być żart" (słowa Andrzej Bianusz, muzyka Jerzy Matuszkiewicz) śpiewa Krystyna Konarska, realizacja - zespół filmowy Start.