Krystyna Konarska

Video

O

kres francuski


1967-1980, zdjęcia z archiwum artystki.