Krystyna Konarska

Video

Z

djęcia współczesne


Krystyna Konarska 2009. Sesja zdjęciowa 17-18 listopad 2009, stylizacja Małgorzata Domańska, zdjęcia Bartłomiej Podkowa.