Krystyna Konarska

Video

K

ontakt


Prosimy o nadsyłanie materiałów archiwalnych związanych z karierą artystyczną Krystyny Konarskiej, które za  zgodą właściciela zamieścimy na naszej stronie.

 

Ewa Szczepanik
email: ewa.szczepanik1@wp.eu

 

 

 

 

 

  Możliwy jest również bezpośredni kontakt z Panią Krystyną Konarską pod
adresem - kk@krystynakonarska.pl