Krystyna Konarska

Video

P

rzyjdzie po mnie ktoś


Przyjdzie po mnie ktoś
choć jeszcze nie wiem kto i skąd
Przyjdzie po mnie ktoś
choć nie wiem dzisiaj czy za rok
Najpiękniejsze suknie włoży niebo tego dnia
Kiedy ktoś kto dzisiaj już może drogę do mnie zna ?
Przyjdzie po mnie silny , śmiały i uśmiechnie się
Może spyta czy czekałam, może nawet nie ?

Jak ze snu zbudzi mnie z przeżytych lat
znów zwątpię ,czy przed nim też istniał świat ?
Przyjdzie do mnie ten
kto dawno już powinien przyjść
Będzie uczył mnie od nowa
patrzeć , słuchać ,żyć .
Wszystkim z zawistnego świata
mocom złym na złość
Przyjdzie po mnie roześmiany
Przyjdzie po mnie ktoś...
Jak ze snu zbudzi mnie z przeżytych lat
znów zwątpię czy przed nim też istniał świat.
Przyjdzie po mnie ten kto dawno już powinien przyjść.
Będzie uczył mnie od nowa patrzeć, słuchać, żyć.
Wszystkim z zawistnego świata
mocom złym na złość
Przyjdzie po mnie roześmiany
Przyjdzie po mnie ktoś...
Przyjdzie po mnie roześmiany
Przyjdzie po mnie ktoś...