Krystyna Konarska

Video

Ś

wiatowid okładka 1967