Krystyna Konarska

Video

W

idnokręgi sierpirń 1967